Shiseido Therapino Lip Balm - Moisture

$8.99
  • Shiseido Therapino Lip Balm - Moisture
  • 4.5g
  • Made in Japan